General discussion

Locked

Ludvigs blogg

By ludviglagerfors1 ·
Tags: Off Topic
blog root

This conversation is currently closed to new comments.

206 total posts (Page 2 of 21)   Prev   01 | 02 | 03 | 04 | 05   Next
Thread display: Collapse - | Expand +

All Comments

Collapse -

D? var vi samlade igen!

by ludviglagerfors1 In reply to D? var vi samlade igen!

2005 09 20 11:10

Collapse -

Matte

by ludviglagerfors1 In reply to Ludvigs blogg

Ska f? hj?lp med matten av muhamed fr?n bosnien och hoppas att han kan hj?lpa mig!

Collapse -

l?rarna!

by ludviglagerfors1 In reply to Ludvigs blogg

sture och anneli ?r okej!

Collapse -

TROSARTIKLARNA i jesus kristus kyrka av sista dagars heliga

by ludviglagerfors1 In reply to Ludvigs blogg

<ol>
<li>Vi tror p? Gud den evige Fadern, p? hans Son Jesus Kristus och p? den helige Anden.</li>
<li>Vi tror att m?nniskorna kommer att straffas f?r sina egna synder och inte f?r Adams ?vertr?delse.</li>
<li>Vi tror att hela m?nniskosl?ktet kan fr?lsas genom Kristi f?rsoning och genom lydnad till evangeliets lagar och f?rordningar.</li>
<li>Vi tror att evangeliets f?rsta grundsatser och f?rordningar ?r:(1) Tro p? Herren Jesus Kristus, (2) omv?ndelse, (3) neds?nkningsdop till syndernas f?rl?telse, (4) handp?l?ggning f?r den Helige Andens g?va.</li>
<li>Vi tror att en man f?r att predika evangeliet och betj?na i dess f?rordningar m?ste kallas av Gud genom profetia och handp?l?ggning av dem som har myndighet.</li>
<li>Vi tror p? samma organisation som i den ursprungliga kyrkan, n?mligen apostlar, profeter, herdar, l?rare, evangelister och s? vidare.</li>
<li>Vi tror p? tungm?lsg?van, profetia, uppenbarelse, syner, helbr?gdag?relse, uttydning av tungom?l och s? vidare.</li>
<li>Vi tror att Bibeln ?r Guds ord i den m?n den ?r r?tt ?versatt.Vi tror ocks? att Mormons bok ?r Guds ord.</li>
<li>Vi tror allt vad Gud har uppenbarat, allt vad han nu uppenbarar och vi tror att han ?nnu kommer att uppenbara m?nga stora och viktiga ting ang?ende sitt rike.</li>
<li>Vi tror p? Israels bokstavliga insamling och de tio stammarnas ?terkomst, att Sion (Nya jerusalem) kommer att grundl?ggas p? det amerikanska fastlandet, att Kristus personligen kommer att regera p? jorden samt att jorden kommer att f?rnyas och erh?lla sin paradisiska h?rlighet.</li>
<li>Vi g?r anspr?k p? f?rm?nen att dyrka Gud den Allsm?ktige i enlighet med v?rt samvetets bjudande och erk?nner alla m?nniskors r?tt till samma f?rm?n, att tillbedja hur, var eller vad de vill.</li>
<li>Vi tror p? att erk?nna konungar, presidenter, styresm?n och domstolar samt att lyda, ?ra och underst?dja lagarna.</li>
<li>Vi tror p? att vara ?rliga, sanna, kyska, barmh?rtiga och dygdiga och g?ra gott mot alla, ja, vi kan verkligen s?ga att vi f?ljer Paulus uppmaning: Vi tror allting, vi hoppas allting, vi har uth?rdat mycket och hoppas kunna uth?rda allting. Vi s?ker efter allt som ?r dygdigt, ?lskligt, prisv?rt och gott.</li>
<li>Ludvig Lagerfors 2005 09 21  09:02</li></ol>

Collapse -

okej!

by ludviglagerfors1 In reply to Ludvigs blogg

<table id="HB_Mail_Container" height="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0" unselectable="on">
<tbody>
<tr height="100%" width="100%" unselectable="on">
<td id="HB_Focus_Element" valign="top" width="100%" background="" height="250" unselectable="off">
<p>Hej nu ska vi se om det fungerar!</p>
<p>Ja det g?r det!</p>
<p>Ha en bra dag ni alla d?r uteeller natt!</p></td></tr>
<tr unselectable="on" hb_tag="1">
<td height="1" unselectable="on">
</td></tr></tbody></table>

Collapse -

Har best?llt tid!

by ludviglagerfors1 In reply to Ludvigs blogg

B?rjar plugga i november!

Collapse -

Tro!

by ludviglagerfors1 In reply to Ludvigs blogg

<ol>
<li>Ty det var genom tro, som Kristus visade sig f?r v?ra f?der, sedan han uppst?tt fr?n de d?da.Han visade sig icke f?r dem, innan de hade tro p? honom, ty han visade sig icke f?r v?rlden.</li>
<li>Men f?r m?nniskornas tros skull har han visat sig f?r v?rlden och f?rh?rligat Faderns namn samt berett en v?g medelst vilka andra kunde bliva delaktiga av den himelska g?van, p? det de m?tte hoppas p? det som de icke hava sett.</li>
<li>D?rf?r m?ste m?n ?ven I hava hopp och bliva delaktiga i g?van, om I blott viljen hava tro.</li>
<li>Se, det var genom tro som de gamla blevo kallade efter Guds heliga orden.</li>
<li>Genom tro blev Moses` lag given. Men i sin Sons g?va har Gud berett en b?ttre v?g, och det ?r genom tro, som den har blivit fullbordad.</li>
<li>Ty om det icke finnes n?gon tro ibland m?nniskobarnen, kan Gud icke g?ra n?got under ibland dem. D?rf?r uppenbarade han sig icke f?rr?n efter deras tro.</li></ol>

Collapse -

hello !

by ludviglagerfors1 In reply to Ludvigs blogg
Collapse -

hello !

by Sonja Thompson Staff In reply to hello !
Collapse -

Nedr?kning.....................................!!!!!!!!!

by ludviglagerfors1 In reply to Ludvigs blogg

<p>Har f?tt i mig en frukost p? wendelsberg och k?nner mig v?l till mods,</p>
<p>B?rjar helt klart ladda f?r att nu f? flytta in 1 oktober ,i det gamla knuttimmer huset p? ca 40m2 ca 3km fr?n m?lnlycke centrum, jag har b?rjat nerladdningen....det ska bli sk?nt att f? slippa lasse i pixbo!</p>

Back to After Hours Forum
206 total posts (Page 2 of 21)   Prev   01 | 02 | 03 | 04 | 05   Next

Related Discussions

Related Forums