General discussion

Locked

Ludvigs blogg

By ludviglagerfors1 ·
Tags: Off Topic
blog root

This conversation is currently closed to new comments.

206 total posts (Page 4 of 21)   Prev   02 | 03 | 04 | 05 | 06   Next
Thread display: Collapse - | Expand +

All Comments

Collapse -

time!

by ludviglagerfors1 In reply to Ludvigs blogg

<p>wich me luck next year in the nortern of sweden 2006 ,al be back and hunt Elk!</p>
<p>God time to you "techrepublicanerna" have a nice day and year!</p>

Collapse -

god morning sweden!

by ludviglagerfors1 In reply to Ludvigs blogg

<p>god morning sweden!</p>
<p>am at the work again!</p>
<p>lucky mee!</p>
<p>A new day has started!</p>

Collapse -

god morning sweden!

by LukCAD In reply to god morning sweden!

<p>may be, may be - Shweden was so active in this day. I feel it. But in any case 7 new miracles in the world for today and one of them is AJAX.</p>
<p>Lucky you, ;-)</p>

Collapse -

a blog day !

by ludviglagerfors1 In reply to Ludvigs blogg

To day i hade to register a dom?n name in EU its okej!

Collapse -

a blog day !

by LukCAD In reply to a blog day !

<p>are you going manage your site by ftp? and what kind technolology or programming language are you going to use. May be you would like read-to-use technology with online management? interesting to know it. Answer in your blog.</p>
<p>Thanx beforehand.</p>

Collapse -

Patrialkalisk v?lsignelse!

by ludviglagerfors1 In reply to Ludvigs blogg

<p><strong>Nils Ludvig ?ke Lagerfors, med det heliga Mekisedekska pr?stad?mets fullmakt och som en ordinerad patriark, l?gger jag h?nderna p? ditt huvud f?r att ge dig din patriarkaliska v?lsignelse som ?r avsedd att vara till v?gledning, tr?st, hj?lp, uppmaning och styrka genom hela ditt liv.</strong></p>
<p><strong> K?ra Ludvig, genom din trofasthet, genom din villighet att s?ka din Himelske Faders vilja, har du genom din r?ttf?rdighet kommit f?r att f? din patriarkaliska v?lsignelse.</strong></p>
<p><strong>Dina Himmelska F?r?ldrar gl?der sig ?t sin son, Ludvig, f?r att du vill str?va att f?lja din inre r?st, den kanal till himelen som du har i dit hj?rta.</strong></p>
<p><strong>De vill tala om f?r dig att de hela tiden har  sitt vakande ?ga ?ver dig, att de har sina beskyddande ?nglar omkring dig.</strong></p>
<p><strong>Genom din trofasthet har du accepterat Jesu kristi ?terst?llda evangelium i dess fullhet och du har visat dig v?rdig de v?lsignelser som finns i detta evangelium.</strong></p>
<p><strong>Du ?r arvtagare till din arvedels v?lsignelser genom Efraims sl?ktlinje, han som var son till Josef som s?ldes till Egypten av sina br?der.</strong></p>
<p><strong>Dessa v?lsignelser ?r utvalda och speciella v?lsignelser och de kommer till dig genom din trofasthet.</strong></p>
<p><strong>dessa v?lsignelser ?r v?lsignelser av inspiration fr?n h?jden, av v?gledning, av k?nslighet f?r andliga ting, av k?rlek i ditt hj?rta f?r m?nniskor och f?r det ?r sant och gott.</strong></p>
<p><strong>Var r?dd om dessa g?vor. Be din Himmelske Fader om v?gledning att utveckla dem s? att du kan anv?nda dem i dina medm?nniskors tj?nst, som ett redskap i Herrens hand till v?lsignelse f?r dem omkring dig och f?r dig och ditt liv.</strong></p>
<p><strong>Ifr?n dina Himmelska F?r?ldrar har du g?vor och talanger, ?ven dolda g?vor och talanger som du inte vet och k?nner men som finns d?r och i r?tt tid och i sinom tid kommer att utvecklas.</strong></p>
<p><strong>Fr?n dina jordiska f?rf?der har du ocks? f?tt govor och talanger, tillika med svagheter som tillh?r den jordiska vandringen.</strong></p>
<p><strong>S?k i r?ttf?rdighet dessa g?vor och anv?nd den f?rm?ga du har att utveckla dem i den takt du k?nner ?r r?tt, s? kommer Herren att bist? dig p? alla s?tt att utveckla det som du har inom dig, s? att du skall sl? ut som en blomma du och k?nna gl?dje och frid f?r att anv?nda det du har med dig som en g?va fr?n det f?rg?ngna.</strong></p>
<p><strong>Din Himelske Faders har varit med dig genom alla ditt livs pr?vningar och han finns d?r st?ndigt i din n?rhet och ?ven tillsammans med de vaktande ?nglar som du har och som ?r satta till din tj?nst och till din hj?lp.</strong></p>
<p><strong>Som en b?rare utav Guds pr?stad?me s? har du ocks? ber?ttigande till betj?ning av dessa ?nglar p? det s?tt som v?r Himmelske Fader finner gott, att hj?lpa dig och bist? dig och h?lla sin beskyddande hand ?ver dig.</strong></p>
<p><strong>Gl?m aldrig din Himmelske Faders stora k?rlek till dig, s? skall du  k?nna frid och gl?dje och kinna se m?jligheter och f? kraft ifr?n h?jden att utf?ra det som ?r r?tt och gott, att hj?lpa dig att bist? dig och h?lla sin beskyddande hand ?ver dig.</strong></p>
<p><strong>Gl?m aldrig din Himmelske faders stora k?rlek till dig, s? skall du k?nna frid och gl?dje och kunna se m?jligheter och f? kraft ifr?n h?jden att utf?ra det som ?r r?tt och gott.</strong></p>
<p><strong>Genom de g?vor och talanger du har och genom de f?rbund du nu har gjort med Herren och de l?ften han har givit dig, kommer du kunna vara en inflytekserik kraft ibland m?nniskor i din omgivning.</strong></p>
<p><strong>Forts?tt att skaffa dig ljus och kunskap om sanningen och skaffa dig en god utbildning och herren kommer att bist? dig,hj?lpa dig och v?gleda dig s? att du skall n? dina r?ttf?rdiga ?nskningar och m?ls?ttningar.</strong></p>
<p><strong>Var noga med att skaffa som dina n?rmaste v?nner dem som s?ker sanning och ?nskar att leva i r?ttf?rdighet, s? kommer de att vara till st?d och hj?lp f?r dig i ditt liv och du kommer att kunna vara till v?lsignelse f?r dem i deras liv.</strong></p>
<p><strong>Du har f?tt en kropp, ett heligt f?rvaltarskap fr?n Herren och fr?n dina f?rf?der.</strong></p>
<p><strong>Var noggrann med att bevara den, bevara den helig.H?ll den hel och ren.Lev efter de v?lsignelser och l?ften herren har givit dig som visdomsordet och kyskhetslagen och de andra r?d som han har givit genom de heliga skrifterna, s? skall du ha ett rikt m?tt av den Helige Andens v?gledning i ditt liv och alla de v?lsignelser som f?ljer med dessa lagar kommer att bli dina.</strong></p>
<p><strong>Det kommer ocks? att bli din v?lsignelse att en dag tr?da in i herrens hus f?r att d?r f?renas med en kvinna f?r tid och all evighet vilket kommer att vara en k?lla till gl?dje och v?lsignelse f?r dig och f?r henne genom tid och evigheten.</strong></p>
<p><strong>Var noga med att lyssna p? din Himmelske faders r?d och s?ka hans v?gledning i alla dina beslut, s? skall han leda dig till det som ?r gott, ja r?df?r dig med honom f?r allt,  s? skall han v?lsigna dig och leda dig.</strong></p>
<p><strong>Uttryck ofta din tacksamhet till honom f?r allt det goda som han har berikat dig med i ditt liv och i din sj?l.</strong></p>
<p><strong>n?r du blir far i Israel, s? var noga med att undervisa dina efterkommande om livets och fr?lsningens v?g, om de eviga principer som tillh?r denna v?r Himmelske Faders plan och som tillh?r livet och framskridandet, s? kommer de v?lsigna dig en dag f?r dina anstr?ngningar f?r deras skull.</strong></p>
<p><strong>Det kommer ocks? att vara ditt privilegium att bli som en fr?lsare p? Sions berg, att vara till v?lsignelse f?r dina f?rf?der som inte f?tt ta del av evangeliets v?lsignelser.</strong></p>
<p><strong>N?r du s?ker dem, s? kommer Herren att v?gleda dig att finna dem och du ?r en nyckelperson f?r dem att kunna f? ta del av alla de v?lsignelser du har och kunna l?sa dem fr?n f?ngelse d?r de finns.</strong></p>
<p><strong>S?, n?r ni en dag tr?ffas kommer de att sl? sina armar omkring dig och tacka dig f?r din anstr?gning f?r deras skull och som du genom ditt tj?nande utanf?r och i Herrens hus och genom det kunna ge dem alla dessa underbara v?lsignelser.</strong></p>
<p><strong>Din Himmelske Fader kommer att v?gleda dina fotsteg som han hittills har gjort och om du noggrant och med flit och k?nsligthet f?ljer de r?d han ger dig skall han leda dig p? fr?lsningens v?g s? att du kan ta del av dess krona.</strong></p>
<p><strong>Var noga med att h?lla ett stadigt tag i ledst?ngen av j?rn som leder fram till livets tr?d, att g? p? den raka och smala stig som leder fram d?rtill och du kommer att k?nna gl?dje och kraft f?r dig i ditt liv.</strong></p>
<p><strong>Herren kommer att v?lsigna dig med alla de l?ften och de ?nskningar och v?lsignelser som du s?ker i ditt hj?rta i r?ttf?rdighet.</strong></p>
<p><strong>Dessa v?lsignelser, liksom andra v?lsignelser beseglar jag p? ditt huvud, i enlighet med trofasthet, liksom v?lsignelsen att kunna se hur Guds verk g?r fram?t och erfara gl?djen ?ver att se m?nniskor ansluta sig till Jesu kristi Kyrka och g?ra f?rbund med honom.</strong></p>
<p><strong>Du v?lsignas ocks? med g?van att komma fram i de r?ttf?rdigas uppst?ndelse i makt, i h?rlighet och i triumf.</strong></p>
<p><strong>Alla dessa v?lsignelser, liksom de ytterligare v?lsignelser som Herren har i beredskap f?r dig, v?lsignar jag p? ditt huvud, i enlighet med din trofasthet och i v?r Fr?lsares, Jesus Kristinamn, Amen.</strong></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>

Collapse -

test to day.

by ludviglagerfors1 In reply to Ludvigs blogg
Collapse -

hello!

by ludviglagerfors1 In reply to Ludvigs blogg
Collapse -

Test!

by ludviglagerfors1 In reply to Ludvigs blogg
Collapse -

god morning!

by ludviglagerfors1 In reply to Ludvigs blogg

welkom to planet pc this morning!

Back to After Hours Forum
206 total posts (Page 4 of 21)   Prev   02 | 03 | 04 | 05 | 06   Next

Related Discussions

Related Forums