After Hours

General discussion

Locked

V?ko

By StanJermar ·
Tags: Off Topic
blog root

This conversation is currently closed to new comments.

Thread display: Collapse - | Expand +

All Comments

Collapse -

Pokusn? vys?l?n?

by StanJermar In reply to V?ko

<p>Zko?ka, jak se vypoř?d? s k?dov?n?m če?tiny. </p>
<ol>
<li>jedna</li>
<li>dvě</li></ol>
<h1>Honza jde NESE pytel mouky</h1>

Collapse -

V?ecny zpr?vy česky?

by StanJermar In reply to V?ko

<p><strong>Testovac? zpr?va</strong></p>
<p>ě?čř????? Ě?ČŘ??????Ů?ů</p>
<p>KONEC</p>

Collapse -

V?ecny zpr?vy česky?

by StanJermar In reply to V?ecny zpr?vy &#269;esky?

koment?ře v?t?ny

Collapse -

Zpr?va bez informačn?ho obsahu

by StanJermar In reply to V?ko

<h1>Nadpis</h1>
<p>Odstavec</p>
<ul>
<li>seznam</li>
<li>seznam</li></ul>
<p><img alt="c:\temp\1.gif" src="file:///c:/temp/1.gif" /></p>

Collapse -

OLK 2000

by StanJermar In reply to V?ko

<h3>Nadpis 3</h3>
<p>paragraf</p>
<p> </p>

Collapse -

Krys? z?vod ...

by StanJermar In reply to V?ko

<p>... tanč?me, jak jen to jde rychle. Nov? verze, nov? vlastnosti, nov? v?zvy a probl?my.</p>
<p> </p>

Collapse -

Prsi ...

by StanJermar In reply to V?ko

<p>treti den v Seattle</p>

Collapse -

Bulh?m

by StanJermar In reply to V?ko

<p>Pr?ce mne zavedla do Sofie. Nen? čas na turistiku, skutečně pracovn? akce.</p>

Related Discussions

Related Forums